Regulamin - Pietrzak Dental

Regulamin podmiotu leczniczego Pietrzak Dental Sp z o. o. Bandurskiego 66, Krzeszowice

ODWOŁYWANIE WIZYT:

  1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę między lekarzem dentystą a Pacjentem.
  2. Wizytę zarezerwowaną na 40 min należy odwołać minimum na 1 dzień roboczy przed wizytą.
  3. Wizytę dłuższą niż 60 min należy odwołać bez konsekwencji na minimum 2 dni robocze przed wizytą.
  4. W przypadku potwierdzenia wizyty, a nie zgłoszenia się na nią – w celu wyznaczenia kolejnych wizyt w naszym gabinecie pacjent musi uiścić zadatek na poczet kolejnej wizyty.
  5. Wielokrotny brak możliwości potwierdzenia telefonicznego w przeddzień umówionej wizyty, poczta głosowa, brak kontaktu SMS jest równoznaczny z jej odwołaniem.
  6. Potwierdzenia telefoniczne/SMS umówionej wizyty służą do przypomnienia o terminie, a nie nagłej rezygnacji ze strony pacjenta. Jeśli Państwo macie inne plany lub jesteście w trakcie choroby, prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją.

ZADATEK:

W przypadku rezerwacji wizyty dłuższej niż 60 min na przeprowadzenie leczenia lub zabieg wybielania w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Pietrzak Dental Sp z o. o., pobierany jest zadatek w wysokości 200 złotych.

Zadatek może zostać uiszczony w gabinecie lub przelewem na konto bankowe o nr:

56 1140 2004 0000 3602 8104 1720.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, brak zaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji będzie skutkował odwołaniem rezerwacji wizyty.

Zadatek jest odejmowany od kosztów leczenia w momencie ich rozliczenia.

Jeżeli Pacjent przełoży wizytę z minimum 48 – godzinnym wyprzedzeniem (liczonym jako dni robocze, przykładowo wizyta w poniedziałek powinna być odwołana w czwartek), wpłacony zadatek zostaje zaliczony na poczet kolejnej wizyty lub zwrócony w przypadku rezygnacji z terminu.

W przypadku braku przełożenia wizyty z wymaganym 48h wyprzedzeniem lub braku stawienia się Pacjenta na umówionej wizycie zadatek przepada.

Powyższa zasada przepadku zadatku nie jest stosowana w przypadku choroby potwierdzonej wystawionym L4 (ZUS ZLA) widocznym w systemie ZUS.

Brak zwrotu zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez podmiot leczniczy kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z pozostawaniem personelu medycznego w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych.

W przypadku, w którym z przyczyn leżących po stronie podmiotu leczniczego usługa nie może być zrealizowana, kwota zadatku podlega zwrotowi w pełnej w wysokości.

https://stomatolog-krzeszowice.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo13.png

Pietrzak Dental – Gabinety Stomatologiczne oraz Pracownia Rentgenowska w Krzeszowicach. To miejsce przyjazne dla pacjenta. Każdemu zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie.

Umów wizytę
+48 519 440 519
Zobacz także:
https://stomatolog-krzeszowice.pl/wp-content/uploads/2021/03/link-rtg.png
Godziny otwarcia:
bt_bb_section_top_section_coverage_image